31 października, 2019

Netwise z nową kompetencją Microsoft – GOLD Cloud Productivity

Nowa kompetencja GOLD dla Netwise Digital

Przed zdobyciem nowej kompetencji Netwise posiadał już trzy kompetencje w programie partnerskim Microsoft:

  • GOLD Application Development
  • SILVER Datacenter
  • SILVER Enterprise Resource Planning

Najnowszy dodatek do naszej puli kompetencji, GOLD Cloud Productivity, jest przyznawany wyjątkowym partnerom Microsoft specjalizującym się w tworzeniu dostosowanych i niestandardowych aplikacji biznesowych na platformie Microsoft. Ponieważ w nowym, chmurowym świecie wiele aplikacji jest ściśle zintegrowanych z Office 365 (Sharepoint Online, Exchange Online, Skype, OneDrive), Netwise jest również aktywnie zaangażowany we wdrażanie Office 365 i pomaga klientom w korzystaniu z narzędzi chmurowych Microsoft w połączeniu z aplikacjami biznesowymi.

Po wielu wdrożeniach w chmurze spełniliśmy wszystkie wymagania dotyczące kompetencji GOLD Cloud Productivity.

 

Dlaczego GOLD Cloud Productivity jest tak ważną kompetencją?

Ta kompetencja firmy Microsoft świadczy o naszym doświadczeniu w tworzeniu, integracji i / lub rozszerzaniu aplikacji biznesowych i rozwiązań infrastrukturalnych w chmurze przy użyciu platformy chmurowej Microsoft Azure. Osiągamy to dzięki ciągłemu rozwojowi naszej najlepszej w swojej klasie wiedzy technicznej, niezrównanej wiedzy o produktach firmy Microsoft oraz wyjątkowej trosce o klienta.

Lista wymagań jest dość obszerna, a Netwise wykonał je wszystkie. Od liczby użytkowników korzystających z naszych rozwiązań (tysiące dziennie) po liczbę certyfikowanych ekspertów O365.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat nowoczesnych miejsc pracy i produktywności biznesowej, odwiedź witrynę internetową Microsoft Cloud Productivity.