10 lutego, 2022

Za chwilę Dynamics 365 Connector zostanie wyłączony

Zgodnie z zapowiedziami Microsoft sprzed dwóch lat, od 29 kwietnia 2022 roku nie będzie można już tworzyć nowych połączeń przy użyciu Dynamics 365 Connector. Oczywiście wszystkie wcześniej utworzone połączenia będą nadal działać, aż do momentu ich edycji ale nie później niż do 28 lipca tego roku. Bo o ile w 2020 roku Microsoft zalecał jedynie, aby nie tworzyć nowych połączeń, to już tego lata zostaną one wszystkie wyłączone.

 

Rozwiązaniem jest użycie łącznika Microsoft Dataverse wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Oczywiście ma on swoje ograniczenia w przypadku Logic Apps, połączeń międzyśrodowiskowych czy canvas apps, które korzystają z klienta Power Apps. Wtedy jednak można użyć starszej wersji Microsoft Dataverse, która zachowała wszystkie funkcje poprzedniego konektora i została wzbogacona o nowe rozwiązania zwiększające niezawodność.

O tym co zrobić w każdej z tych sytuacji podpowiada poniższa tabela z instrukcjami od Microsoft.

 
RodzajInstrukcja
FlowJeśli możesz przekonwertować istniejące flowy na korzystanie z łącznika Microsoft Dataverse, zalecamy to zrobić.
Logic AppsZalecamy zaprzestanie tworzenia nowych połączeń przy użyciu łącznika Dynamics 365 i używanie zamiast tego Microsoft Dataverse (starsza wersja).
Canvas appsCanvas apps utworzone po listopadzie 2019 r. nie powinny domyślnie używać infrastruktury łącznika. Te aplikacje powinny automatycznie łączyć się z Dataverse w tym samym środowisku.

 

Jeśli masz aplikację kanwy, która używała łącznika Dynamics 365, znajdź informacje o tym, jak je przekonwertować tutaj:

Konwertowanie aplikacji kanwy za pomocą łącznika Dynamics 365 .

Zgodnie z zapowiedziami Microsoft w najbliższej przyszłości Dataverse stanie się jedynym konektorem, z którego będzie można korzystać. Usunięte zostaną zarówno Dynamics 365 jak i starsza wersja Dataverse. Będzie to wymagało kolejnych zmian, o których będziemy informować z wyprzedzeniem.