10 marca, 2022

Dynamics 365 Online vs Dynamics 365 On-Premise – szczegółowe porównanie

Microsoft Dynamics 365 Online (chmura publiczna):

Hostowanie oprogramowania w chmurze oznacza, że wszystko, od samego programu po dane, jest przechowywane online na serwerach Microsoft. Tym samym Microsoft jest odpowiedzialny za utrzymanie całej infrastruktury oprogramowania i obejmuje to zarządzanie środkami bezpieczeństwa, wydawanie aktualizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych.

Dla wdrożeń w UE dane są przechowywane w centrach danych Microsoft zlokalizowanych na terenie UE. Nie ma możliwości bezpośredniego zablokowania, możliwości łączenia użytkowników będących w lokalizacji spoza UE. Informacje o zabezpieczeniach są dostępne pod niniejszymi linkami:
 Dynamics 365 for Sales GDPR White Paper
• D365 Scurity and Compliance Guide

Microsoft Dynamics 365 On-premise (infrastruktura Klienta lub chmura prywatna):

To podejście umożliwia użytkownikom hostowanie oprogramowania Dynamics 365 na własnych serwerach w chmurze lub na lokalnych serwerach. Tym samym firma korzystająca z rozwiązania aamodzielnie przechowuje i odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich swoich danych we własnym zakresie; cała komunikacja z chmurą jest wyłączona, a za utrzymanie i konserwację oprogramowania jest po stronie użytkującego.

Podsumowanie różnic między Dynamics 365 Online i Dynamics 365 On-Premise:
ObszarCRM OnlineCRM On-premise
Infrastruktura i utrzymanieKoszt infrastruktury jest zawarty w kosztach licencji Dynamics 365.

 

Dodatkowe koszty infrastruktury mogą pojawić się, gdy wymagany jest zakup dodatkowej infrastruktury Azure celem instalacji komponentów integracyjnych.

Za utrzymanie i aktualizację infrastruktury odpowiada Microsoft.

Koszt infrastruktury jest po stronie użytkującego licencje

 

Konieczność rozszerzenia może wynikać z potrzeby zwiększenia wydajności serwerów ora zwiększenia przestrzeni dyskowej.

Przechowywanie danychPojemność ograniczona do ilości zakupionej usługi wynikającej z ilości zakupionych licencji oraz domyślnej przestrzeni dyskowej.

 

Dodatkowe koszty przechowywania danych mogą pojawić się gdy została przekroczona dostępna przestrzeń dyskowa wynikająca z ilości posiadanych licencji oraz przestrzeni dostępnej domyślnie.

Pojemność ograniczona do ilości pamięci dostępnej na serwerze.

 

 

Dostępność głównych funkcjonalności Dynamics 365TakTak
Rozszerzalność Dynamics 365Każdy kod zaimplementowany w sposób wspierany będzie działał zarówno w online, jak i w on-premise.Dostosowania zaimplementowane dla wersji on-premise mogą zostać przeniesione do on-line. Każdy kod zaimplementowany w sposób wspierany będzie działał zarówno w online, jak i w on-premise.
Bezpośredni dostęp do serweraNieTak
Dostęp mobilnyTakTak, jeśli środowisko zewnętrzne jest skierowane przez ADFS
Nowe rozszerzenia platformy zwiększające efektywność pracy użytkownikówNatywna i łatwiejsza integracja z nowymi rozwiązaniami dostarczanymi przez Microsoft, lub które są już częścią platformy i mogą być dostępne w cenie licencji np.:

 

  • PowerApps i Flow – narzędzie do tworzenia aplikacji typu „przeciągnij i upuść”, które są wykorzystywane do tworzenia rozwiązań mobilnych oraz rozszerzających funkcjonalności Dynamics 365 poprzez mniejsze nakłady na development
  • Wirtualne encje     
  • Data Verse       
  •  Relationship Insights – wykorzystujące uczenie maszynowe·      
  • Dynamics Portals·       
  • Voice of the Customer surveys       
  • Gamification
Wymaga dodatkowych nakładów na integrację oraz zakup licencji do nowych rozwiązań, które są dostępne tylko na online
Synchronizacja z Office 365CRM for Outlook, Email Router, Server-side Synchronization (jeśli jest używany Exchange Online/O365)CRM for Outlook, Email Router, Server-side Synchronization (jeśli jest używany Exchange on premise)
Możliwości integracji danychOpcje integracji są podobne w online i on-premise.

 

Wydajność integracji może być potencjalnie niższa niż w on-premise.

Wydajność integracji online można poprawić, optymalizując integrację, używając interfejsu API do ładowania zbiorczego lub zmniejszając opóźnienie w chmurze, uruchamiając integrację komponentów z serwera Microsoft Azure

Opcje integracji są podobne w online i on-premise.

 

Bardzo duża integracja danych jest zazwyczaj szybsza w CRM on-premise, jeśli serwer integracyjny jest blisko serwera Dynamics 365, ponieważ opóźnienie jest bardzo niskie.

Aktualizacje platformy Dynamics 365Są realizowane częściej.

 

Użytkownicy online będą zawsze otrzymywać najnowsze funkcje, poprawki i aktualizacje na długo przed ich zastosowaniem w wersjach on-premise, jeśli w ogóle zostaną udostępnione w trybie on-premise.

Dwa wydania rocznie. Funkcjonalność wersji wiosennej dostępna wyłącznie w CRM Online, więc nowa funkcjonalność jest dostępna online w pierwszej kolejności.

Aktualizacje są konieczne. Mogą być w czasie zaplanowane ale nie ma możliwości ich zastopowania

Są realizowane rzadziej.

 

Jesienne wydanie wydane zarówno dla online, jak i on-premise, może zawierać funkcjonalność wydaną w wersji wiosennej.

O aktualizacji decyduje użytkujący licencje. Nie ma koniczności realizacji aktualizacji.

MigracjaKlienci Online mogą w dowolnym momencie przeprowadzić migrację do środowiska on-premise. Baza danych SQL jest udostępniana przez Microsoft w zaplanowanym czasie, która może zostać zaimportowana do wdrożenia na on-premiseKlienci on-premise mogą migrować do CRM Online. Natomiast bazy danych nie można jednak przenieść do centrum danych Microsoft, więc wymagana jest migracja danych, która jest dodatkowym kosztem.
Raportowanie poprzez SSRSFetchXML lub T-SQL z lokalnie replikowanego serwera raportowaniaFetchXML albo T-SQL
Raportowanie poprzez Power BIJestWymaga wystawienia Data Gateway umożliwiającego odpytywanie i dostęp do danych dla Power BI, który jest on-line