10 maja, 2022

Netwise Tłumaczy Licencjonowanie: Odc. 1 – Podstawy licencjonowania Dynamics 365 – sposoby dostępu do aplikacji

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz jednego mocno sprofilowanego rozwiązania, czy rozważasz zakup rozbudowanego zestawu aplikacji Dynamics 365, konieczna jest znajomość podstawowych zasad licencjonowania, aby móc wybrać najlepiej dopasowaną opcję. Kolejne aplikacje można bowiem wdrażać niezależnie, co pozwala na rozpoczęcie automatyzacji od tych obszarów biznesu, które wymagają tego w sposób szczególny, a następnie dołączać kolejne komponenty. Takie rozwiązanie pozwala zweryfikować początkowe założenia, a nawet dopasować model licencjonowania.
Na użytkownika lub na urządzenie

Każda licencja na użytkownika daje możliwość nieograniczonego korzystania z odpowiedniej aplikacji Dynamics 356 w chmurze, w ramach subskrypcji, bez prawa wykupu. Płatności odbywają się okresowo, a mnogość licencji pozwala na dopasowanie formy do realnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Podstawowym sposobem licencjonowania jest przypisanie (assigned license). Wówczas rozróżniamy dwa typy licencji Dynamics 365:

  1. Licencja na urządzenie (device access)
  2. Licencja na użytkownika (user access).
 
Licencja na urządzenie (device access)

Pierwsza forma pozwala na dostęp do konkretnego produktu za pośrednictwem konkretnego urządzenia. Licencja nie jest przypisana do konkretnej osoby. Ten rodzaj licencji jest wykorzystywany zazwyczaj w przedsiębiorstwach lub działach, w których nie da się wcześniej określić ścisłej listy użytkowników lub wymagają oni rzadkiego i krótkotrwałego dostępu do produktów Dynamics 365 (np. praca zmianowa). Tworzone jest wówczas jedno konto, a konkretni użytkownicy logują się do niego.

W przypadku licencji na urządzenie dla określonej aplikacji Dynamics 365 dowolna liczba nielicencjonowanych użytkowników może uzyskać dostęp do produktu za pośrednictwem licencjonowanego urządzenia. Licencje na urządzenia mogą wykorzystywać współdzielone loginy (takie jak „Komputer magazynowy” i współdzielone hasło) lub indywidualne loginy (osobiste dane uwierzytelniające każdego użytkownika), w zależności od aplikacji i licencji.

Współdzielone loginy są dostępne w przypadku licencji na urządzenia sprzedażowe, urządzenia do obsługi klienta, urządzenia do obsługi w terenie, urządzenia operacyjne i urządzenia Business Central. Należy pamiętać, że gdy poszczególni użytkownicy współdzielą login, nie można śledzić ich indywidualnego użytkowania.

Licencja na użytkownika (user access)

Odmienną formą jest licencja na użytkownika. Wówczas liczba urządzeń z dostępem do produktu jest nielimitowana, a każdy użytkownik może logować się z dowolnego miejsca i urządzenia. Każdy użytkownik wymaga osobnej licencji, które nie mogą być współdzielone. Licencje takie sprawdzą się zwłaszcza w przypadku osób mobilnych, które logują się do swojego konta nie tylko na komputerze w biurze, ale również na smartfonie czy tablecie.

Jest to najbardziej popularna licencja Dynamics 365 i wielu Klientów spotyka się tylko z nią.

Licencje łączone w atrakcyjne pakiety (base + attach licenses)

Microsoft wychodzi naprzeciw sytuacjom, w których pojedynczy użytkownicy potrzebują funkcjonalności nie jednej, ale kilku aplikacji. Wtedy istnieje możliwość skorzystania z licencji „attach”, która zapewnia spore oszczędności. Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest posiadanie podstawowej licencji na dany produkt oraz wybranie kompatybilnych aplikacji.

Nie ma limitu w liczbie licencji „dołączanych”, a jedynym ograniczeniem jest możliwość odpowiedniego połączenia produktu dodawanego (attach) z produktem podstawowym (base license). Co istotne, z tego rozwiązania można skorzystać jedynie w przypadku licencji na użytkownika.

Obie licencje (base i attach) są identyczne pod względem podstawowych możliwości, a jedyną różnicą jest cena. Nie wszystkie licencje mogą być traktowane jako licencje dodatkowe (attach license) i muszą być kupowane jako licencje podstawowe (base license), a także nie wszystkie aplikacje można „dokupić” do dowolnej innej aplikacji. Na przykład, licenja Project Operations może być dodana jako attach tylko do licencji Sales Premium, ale już nie Sales Enterprise, czy Sales Professional. Jeśli chcemy, żeby użytkownik używał funkcjonalności Project Operations Sales, to licencja Project Operations musi być kupiona jako licencja podstawowa (base license).

 

Wszystkie zależności przestawia poniższa tabela z najnowszego (kwiecień 2022) przedownika po licencjonowaniu Microsoft Dynamics 365: