17 maja, 2022

Netwise Tłumaczy Licencjonowanie: Odc. 2 – Czym są licencje nieprzypisane w Microsoft Dynamics 365?

Można się zastanawiać po co Microsoft ma w swojej ofercie tyle różnych form licencji. Wynika to z odmiennych potrzeb przedsiębiorstw. W przypadku subskrypcji istotą jest takie dopasowanie opłat, aby odzwierciedlały on faktyczne potrzeby firmy, a nie były efektem mało elastycznej oferty. Dlatego oprócz licencji na użytkownika lub urządzenie, Microsoft oferuje również dodatkowy sposób rozliczeń pewnych funkcjonalności, tzw. unassigned licenses.
Licencje nieprzypisane, czyli jakie?

Licencje nieprzypisane wyróżniają się tym, że zapewniają dostęp do pewnych funkcji i usług Dynamics 365 każdemu użytkownikowi na danym tenancie bez potrzeby posiadania indywidualnej licencji.

Przykładem może być Dynamics 365 Marketing, który należy do licencji nieprzypisanych (unassigned license)Licencja taka pozwala na przypisanie i korzystanie ze wszystkich możliwości systemu przez dowolną liczbę użytkowników. Ograniczenie, w przypadku licencji nieprzypisanych, jest np. na liczbę kontaktów, albo liczbę profili, a nie na użytkowników.

Subskrypcje wielu produktów Dynamics 365 powiązane są oparte o tzw. capacity, czyli dają uprawnienia do „pojemności”, takiej jak przechowywanie danych, wolumen transakcji czy liczba profili klientów. Dokładne parametry (np. liczba gigabajtów, albo liczba transakcji) zależą wtedy od konkretnego produktu. Dodatkowe licencje na pojemność (capacity-based unassigned licenses) pozwalają zwiększać te parametry i dokupić np. określoną liczbę gigabajtów na przechowywaniu plików, albo dokupić określoną liczbę profili (w Dynamics 365 Customer Insights).

Domyślne parametry subskrypcji zawsze dotyczą pojedynczego tenantu i są współdzielone między różne aplikacje korzystające z “capacity”, np:

 • Sales,
 • Customer Service,
 • Field Service,
 • Finance,
 • Supply Chain Management Commerce,
 • Human Resources,
 • Project Operations,
 • Remote Assist,
 • Guides,
 • Business Central Essentials i Business Central Premium.
Domyślnie dostajemy pewne capacity, ale można je zwiększyć

Przy każdym zakupie licencji, w tym podczas pierwszego włączenia licencji, każdy Klient dostaje określoną pojemność bazy, plików i logów. Domyślnie każda organizacja dostaje na starcie:

 • W domyślnym środowisku (default environment):
  • Dataverse Database capacity: 3GB
  • Dataverse File capacity: 3GB
  • Dataverse Log capacity: 1GB
 • W utworzonej subskrypcji:
  • Dataverse for Apps Database: 10 GB
  • Dataverse for Apps File: 20 GB
  • Dataverse for Apps Log: 2 GB

 

 
 

Dodatkowe licencje na pojemność, które dokupowane są na danym tenancie, nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami, ani aplikacjami. Można je dokupić w dowolnym momencie i pozostaję one częścią subskrypcji przez pozostały okres jej trwania.

W przypadku zakupu licencji Dynamics 365 Enterprise per user dla takich usług jak Sales, Customer Service, Project Service i Field Service, liczba licencji ma wpływ na ostateczną pojemność Capacity. Dataverse for Database zwiększa się każdorazowo o 0,25 GB, a Dataverse for Apps File o 2 GB przy każdej licencji per user.

Dla ułatwienia przykład dla 50 licencji per user.
 Default Tenant EntitlementEntitlement per 50 full userTotal Entitlement
Dataverse for Database Capacity10 GB12.5 GB

 

(50 x 0.25 GB)

22.5 GB
Dataverse for Apps File Capacity20 GB100 GB

 

(50 x 2 GB)

120 GB
Licencje nieprzypisane na transakcje, a nie pojemność

Licencje na limit transakcji wymagają co najmniej rocznego zobowiązania. Roczny przydział ma zastosowanie nawet w przypadku pojemności przydzielanych na miesiąc. Na przykład roczna subskrypcja, która zapewnia łącznie 36 tys. transakcji, jest licencjonowana na 3000 transakcji miesięcznie przez 12 miesięcy, ale transakcje te można wykorzystać w dowolnym momencie w ciągu roku, w tym wszystkie w jednym miesiącu. Firma prowadząca działalność sezonową będzie mogła wykorzystać swój przydział w ciągu sześciu miesięcy w liczbie 6000 transakcji miesięcznie. Podobnie jak w przypadku innych produktów firmy Microsoft, licencje dodatkowe są dostępne tylko dla klientów posiadających ważne (opłacone) licencje podstawowe. Dodatków do pojemności nie można nabywać dla licencji nieopłaconych, takich jak licencje demo/dev lub licencje z prawem do użytku wewnętrznego (IUR).

Analiza wykorzystania

Każda pojemność ma swój miernik zużycia. Pojemności są mierzone na różne sposoby w zależności od produktu. Na przykład przebiegi aplikacji są przypisywane pojedynczo, a wydajność AI Builder jest mierzona w danych.

 

W każdym momencie można z łatwością sprawdzić pozostałe limity, aby mieć pełną kontrolę oraz dokonać ewentualnych modyfikacji lub zakupów. Wizualizacje bieżącego wykorzystania dostępne są w Admin Center Power Platform. Wystarczy po zalogowaniu się wybrać kolejno  Resources > Capacity > Summary, a następnie kliknąć View self-service sources w kafelku Storage capacity, by source.

Administratorzy zostaną również powiadomieni o zbliżającym się końcu wolnej przestrzeni, gdy ta osiągnie 85% dopuszczalnego limitu