27 maja, 2022

Netwise Tłumaczy Licencjonowanie: Odc. 3 – Czym są licencje Enterprise i Professional?

Kolejnym elementem, który jest niezwykle istotny, aby dopasować licencję do realnych potrzeb przedsiębiorstwa, jest wybór poziomu funkcjonalności. Microsoft oferuje niektóre produkty z możliwością wyboru pomiędzy Professional, Enterprise i Premium

Wybór za każdym razem powinien opierać się na katalogu funkcjonalności niezbędnych do płynnego działania firmy, ale również na postawionych przed Dynamics 365 celach. W zależności od tego, czy zależy nam na ekspansji i rozwoju, czy jedynie na usprawnieniu aktualnych procesów, mamy możliwość skorzystania z różnych poziomów dostępu do funkcjonalności.

Licencja Enterprise jest standardem wyjściowym, dedykowanym użytkownikom, którzy potrzebują szerokiego dostępu do najbardziej zaawansowanych funkcji. Następujące produkty Dynamics 365 oferują funkcjonalności “enterprise”:  

  • Sales Enterprise 
  • Customer Service Enterprise 
  • Customer Insights 
  • Field Service 
  • Marketing 
  • Human Resources 

Natomiast licencje Professional dedykowane są firmom z prostszymi potrzebami sprzedażowymi i użytkownikom, którzy w swojej pracy nie potrzebują dostępu do pełnej funkcjonalności.  

Licencje Professional i Enterprise nie mogą być mieszane w jednym środowisku i tenancie. 

Dynamics 365 Sales Professional czy Dynamics 365 Sales Enterprise?

Licencja Professional zapewnia funkcje, które spełnią wymagania wielu firm do zarządzania sprzedażą od potencjalnego klienta po zamówienie. Za to Sales Enterprise umożliwia znacznie więcej w obszarze automatyzacji, prognoz i analiz opartych o AI. 

 

Szczegółowy podział funkcjonalności, który może pomóc lepiej dobrać licencje jest w tabeli poniżej: 

 

 

Dynamics 365 Customer Service Professional 

Dynamics 365 Customer Service Enterprise 

Zarządzanie sprzedażą 

Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami 

 Tak

Tak

Listy marketingowe I szybkie kampanie 

Tak

Tak

Produkty, cenniki I rodziny produktów 

Tak

Tak

Oferty, zamówienia i faktury 

Tak

Tak

Aplikacja mobilna 

Tak

Tak

Prognozowanie sprzedaży  

Tak

Produkty – relacje i hierarchie  

Tak

Sprawy  

Tak

Asystent Relacji (standardowe karty)  

Tak

Email intelligence (email engagement and auto-capture)   

Tak

Sales Playbook  

Tak

Konkurenci, cele sprzedażowe I terytoria  

Tak

Microsoft Office 365 

Outlook, Exchange, Excel, OneDrive/SharePoint, OneNote 

Tak

Tak

Teams 

Tak

Tak

Grywalizacja  

Tak

Zarządzanie wiedzą  

Tak

Raportowanie i analizy 

Eksport do Excel Tak

Tak

Raporty i dashboardy 

Tak

Tak

Dostosowanie i rozszerzanie 

Dostosowanie aplikacji 

Tak

Tak

Budowanie aplikacji (Power Apps)  

Tak

Automatyzacja poprzez Power Automate  

Tak

Pozostałe funkcjonalności 

Sales Insights – wersja standardowa 

 

  • Assistant Cards 
  • Email Engagement 
  • automatyczne przechwytywanie aktywności w Outlooku  

 

 

Tak

Sales Insights – wersja premium 

 

Conversation Intelligence, Sales Accelerator oraz Lead & Opportunity scoring 

 

+ w ograniczonym zakresie miesięcznym 

Użytkownicy, którzy wykupią licencję Sales Enterprise i aktywują Conversation Intelligence, będą mogli korzystać z funkcji w wymiarze 3 godzin na użytkownika miesięcznie. Sales Accelerator zapewnia dostęp do przestrzeni roboczej i do 1500 rekordów połączonych z dowolną grupą użytkowników. 

Dynamics 365 Customer Service

W ramach Dynamics 365 Customer Service Professional każdy z użytkowników zyskuje dostęp do podstawowych zasobów i funkcjonalności niezbędnych w pracy działu obsługi Klienta.  

W przypadku wersji Enterprise możliwości rozszerzają się o planowanie i zarządzanie usługami, tworzenie zespołów i zarządzanie zasobami. Możliwe jest również łączenie z innymi aplikacjami takimi jak Field Service. 

W poniższej tabeli można z łatwością dostrzec różnice pomiędzy licencjami Professional i Enterprise na przykładzie Microsoft Dynamics 365 Customer Service.  

 

 

Dynamics 365 Customer Service Professional 

Dynamics 365 Customer Service Enterprise 

Zarządzanie sprawami Tak 

Tak

Zarządzanie wiedzą i artykułami bazy wiedzy 

Tak

Tak

Aplikacja mobilna 

Tak

Tak

Potencjalni klienci (tworzenie) 

Tak

Tak

Unified service desk  

Tak

Wbudowana inteligencja  

Tak

Rekomendacje kontekstowe  

Tak

Grywalizacja usług  

Tak

Analityka i KPI  

Tak

Unified routing  

Tak

Wsparcie dla wielu suesji  

Tak

Portale i self-service  

Tak

Microsoft Office 365 

Outlook, Exchange, Excel, OneDrive/SharePoint, OneNote 

Tak

Tak

Dostosowanie i rozszerzanie 

Dostosowanie aplikacji 

Tak

Tak

Budowanie aplikacji (Power Apps)  

Tak

Automatyzacja poprzez Power Automate  

Tak

Customization and extensibility  

Tak

Jak możemy zauważyć, obie licencje gwarantują dostęp do podstawowych funkcji jak zarządzanie otwartymi sprawami, tworzenie leadów, czy dostęp do systemu na urządzeniach mobilnych jak smartfon i tablet. Bez problemu również zintegrujemy pakiet biurowy Microsoft 365, a w tym istotny dla wielu przedsiębiorców Outlook.   

Różnice zaczynają się przy funkcjach, które pozwalają na większe i bardziej zaawansowane zarządzanie rekordami i otwartymi sprawami. Przykładem są kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które informują o stopniu realizacji założonych celów i umożliwiają wdrożenie odpowiednich zmian zawczasu, dostępne są tylko w wersji Enterprise. 

Podobnie jest z routingiem i portalem. W zależności od wersji inny jest również poziom wymaganych dostosowań. O ile w wersji Professional możliwa jest tylko częściowa personalizacja aplikacji, o tyle w Enterprise mamy do dyspozycji również Power Apps  i Power Automate odpowiadające za aplikacje niestandardowe i workflow.   

Obie licencje aplikacji Customer Service zawierają opcje osadzenia zawartości usługi Power BI, aby jednak skonfigurować dostęp do zawartości, może być potrzebna oddzielna licencja na usługę Power BI. 

Pamiętać należy, że nie ma możliwości mieszania licencji Enterprise i Professional w tym samym środowisku. 

Które licencje wybrać?

Wybór pomiędzy Dynamics 365 w wersji Professional i Enterprise zależy od wymaganych funkcjonalności. Zazwyczaj wszystkie funkcje, które widzimy w prezentacjach Microsoft, na YouTube i w materiałach do nauki dotyczą wersji Enterprise. 

Firmy mogą zaczynać od kupienia licencji Professional i przechodzić na wersje Enterprise. 

Można też zdecydować się na licencje Enterprise w Dynamics 365 Sales i licencje Professional w Dynamics 365 Customer Service – więcej o łączeniu licencji możesz przeczytać w Odcinku 1 Serii „Netwise Tłumaczy Licencjonowanie” – Podstawy licencjonowania Dynamics 365 – sposoby dostępu do aplikacji.