22 kwietnia, 2023

Netwise uzyskał dwie kompetencje w nowym Microsoft Cloud Partner Program

Po zaledwie trzech miesiącach od startu nowego programu partnerskiego Microsoftu, Netwise ma na swoim koncie dwie kompetencje (designations) w nowym programie Microsoft Cloud Partner Program: Digital & App Innovation oraz Business Applications.

Microsoft Cloud Partner Program wystartował w październiku 2022, a jak podkreślał sam Microsoft, zarówno nazwa jak i nowe założenia wynikają z „inwestycji w chmurę jako strategicznej dźwigni dla innowacji i wzrostu„. Mimo, że program wystartował pod koniec zeszłego roku, Netwise ma na swoim koncie dwie kluczowe desygnacje: Digital & App Innovation (Azure) oraz Business Applications.

Zdobycie desygnacji wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków, które przeliczane są na punkty w trzech kategoriach.

Do punktacji wliczani są tylko nowi Klienci, których zaufanie firma zdobyła w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, natomiast każdy utracony Klient obniża rating. Wymagane jest również posiadanie określonej liczby certyfikowanych specjalistów, a w przypadku wprowadzanych zmian w rozwiązaniach, uzyskanie aktualnych certyfikatów. Microsoft przyznając desygnację uwzględnia również jakość wdrożenia. Punkty w tej kategorii zdobyć mogą tylko ci Partnerzy, których wdrożenia przyczyniają się do rozwoju biznesowego Klienta.