14 czerwca, 2023

Zespół specjalistów Netwise powiększył się o kolejne osiem osób

To kolejny kwartał, który Netwise zamyka z większą liczbą specjalistów na pokładzie. Jednocześnie, cały czas trwają procesy rekrutacyjne na nowe stanowiska.

W ostatnich miesiącach do Netwise dołączyło osiem osób, które będą wspierać prace całego zespołu w różnych działach. Są to (w kolejności alfabetycznej):

Kacper – Associate Technical Consultant
Karolina – Finance and Office Specialist
Krystian – Chief Consulting Officer
Łukasz – Project Manager
Michał – Associate Technical Consultant
Oliwia – Office Assistant
Paweł – Senior Business Consultant
Paweł – Technical Consultant

Aktualnie otwartych jest kilka kolejnych procesów rekrutacyjnych, które znaleźć można w zakładce kariera.