Strona główna / Dlaczego Netwise? / Sukcesy naszych Klientów / Wdrożenie Robotic Process Automation dla Grupy CIECH

Case studies

Wdrożenie Robotic Process Automation dla Grupy CIECH

Podstawowe informacje:

Firma:

CIECH S.A.

Branża:

Produkcja

Kraj:

Polska

Użyte technologie:

Microsoft Power Automate

Microsoft DataVerse

Benefity

„W efekcie ścisłej współpracy i otwartości zespołu CIECH na nasze rekomendacje, w krótkim czasie powstał robot wspierający w transformacji i mapowaniu danych. Warto podkreślić, że wykorzystana technologia i przyjęte podejście pozwalały w trakcie projektu bardzo elastycznie i w krótkim czasie dokonywać zmian w ustalonym procesie przetwarzania. Jest to szczególnie istotne w adaptacji nowych rozwiązań w organizacji i w standaryzacji procesów biznesowych”
Podstawowe informacje:

Cel projektu

Celem projektu było utworzenie pliku gotowego do zaksięgowania, zawierającego zmapowane dane z oddziału niemieckiego i rumuńskiego, które dysponują różnymi systemami ERP i w konsekwencji różnym planem kont. Mapowanie dotyczyło kont KG, spółek partnerskich oraz segmentów.

Do tej pory proces był obsługiwany manualnie, co powodowało ryzyko popełnienia błędu, a dodatkowo zajmowało czas pracownikom.

Rozwiązanie

Analiza konsultantów Netwise wykazała, że najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie technologii klasy Robotic Process Automation opartą o platformę Microsoft Power Automate. W wyniku wdrożenia powstała aplikacja – robot, który zbiera dane wejściowe w postaci plików Excel oraz dane konfiguracyjne z list Sharepoint. Robot przetwarza i mapuje dane wejściowe z jednostek biznesowych i następnie zapisuje wynik transformacji danych w jednym, uspójnionym pliku, który jest gotowy do zaksięgowania i nie wymaga dodatkowych działań.

Dzięki zastosowaniu Microsoft Power Automate aplikacja – robot jest elastyczna i gotowa na zmiany, które mogą być wprowadzane w krótkim czasie. Dzięki dostępnemu w Microsoft Power Automate konfiguratorowi, robot może być modyfikowany i rozszerzany bezpośrednio przez przeszkolonych i zaznajomionych z technologią pracowników CIECH.

Współpraca i rekordowo krótki czas trwania

Podczas realizacji projektu konieczne było zastosowanie elastycznego podejścia do uwzględnienia zmian w aplikacji. Zespół ze strony CIECH miał możliwość bieżącego testowania i modyfikacji zarówno zakresu, jak i przepływu implementowanego w Microsoft Power Automate. W pełni działający produkcyjnie robot był gotowy po 2 miesiącach od rozpoczęcia współpracy pomiędzy CIECH i Netwise.

O Grupie CIECH:

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie – Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronach www.ciechgroup.com oraz www.ciechdlagospodarki.pl

Rekomendacje

„Zrealizowane wspólnie z Netwise przedsięwzięcie pozwoliło nam zautomatyzować proces mapowania i agregacji danych księgowych w Ciech S.A. Robotyzacja nie tylko wyeliminowała ryzyko popełnienia błędu przez człowieka, ale także przyśpieszyła cały proces. We współpracy z ekspertami Netwise bardzo wysoko oceniamy ich wiedzę i doświadczenie, ale także elastyczne podejście i stawianie naszych potrzeb biznesowych na pierwszym miejscu”

Katarzyna Rybacka, Główna Księgowa w CIECH S.A.