Strona główna / Dlaczego Netwise? / Sukcesy naszych Klientów / Optymalizacja strategii CRM i wdrożenie Microsoft Dynamics 365 w APN Promise S.A.

Case studies

Optymalizacja strategii CRM i wdrożenie Microsoft Dynamics 365 w APN Promise S.A.

Użyte technologie:

Firma:

APN Promise S.A.

Branża:

IT

Kraj:

Polska

Użyte technologie:

 • ZDynamics 365

Benefity

 • Zarządzanie Potencjałem Sprzedażowym
 • Realizacja Procesu Sprzedaży
 • Zarządzanie Relacjami z Klientem
 • Raportowanie Zarządcze i Operacyjne
 • Integracje z narzędziami Microsoft i systemami zewnętrznymi
Podstawowe informacje:

Cel projektu

Zapewnienie wysokiej jakości danych

Stworzenie narzędzia sprzedaży, które zawiera zunifikowane i o wysokiej jakości dane w CRM:

 • zwiększenie zaufania do danych przechowywanych w CRM
 • zmiana nastawienia Handlowców do system CRM
 • uporządkowanie danych

Stworzenie efektywnego narzędzia CRM dla Handlowców

 • zwiększenie ergonomii pracy
 • integracja z Outlook i Exchange
 • zapewnienie systemowego wsparcia dla Użytkowników

Automatyzacja wybranych elementów procesu sprzedaży

Automatyzacja szeregu zadań i umożliwienie łatwego przełączania się pomiędzy różnymi systemami:

 • integracja z systemami dziedzinowymi takimi jak Quest oraz Webcon
 • poprawa komunikacji – optymalizacja przepływu informacji pomiędzy zespołami

Lepsza organizacja pracy

CRM jako pomoc w efektywnej organizacji pracy Handlowców:

 • ułatwienie wyszukiwania informacji
 • optymalizacja i prezentacja danych

Poprawa efektywności sprzedaży

System wspierający zespoły w dostarczaniu informacji o prognozach
sprzedażowych i aktualnych projektach (pipeline).

 • raportowanie projektów sprzedażowych w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie

1. Model współdzielony

Ze względu na specyfikę Klienta i jego specjalizacje w IT, eksperci Netwise zaproponowali niestandardowa formę współpracy. Zarekomendowali model współdzielony i zaprosili deweloperów APN Promise S.A do aktywnego udziału w procesie integracji.

„Zdawaliśmy sobie sprawę, ze zwiększy to nakład pracy i naszego zaangażowania na starcie. Byliśmy jednak pewni, ze mocno zaprocentuje to w przyszłości, gdy system przejdzie w fazę utrzymania. Oceniliśmy, ze Klient jest na tyle dojrzały i kompetentny, ze taki model współpracy będzie optymalnym wyborem.”

Adam Gałat / Lider Projektu
Director of Managed Services, IT Solution Expert

2Przygotowanie

Po wnikliwej analizie sytuacji wyjściowej Klienta, eksperci Netwise S.A. stworzyli dokładne demo, które adresowało jego oczekiwania i bolączki. Było tak drobiazgowe, ze praktycznie stało się backlogiem projektu. Pozwoliło to wykorzystać zasoby na przygotowanie materiału, który mógł zostać dodatkowo użyty w fazie prac programistycznych.

 

3. Programowanie i integracja

Po akceptacji wersji demo, eksperci Netwise S.A. przygotowali deweloperów APN Promise S.A. do wspólnej pracy. Odbyło się m.in. szkolenie z frameworku i sposobu działania Netwise. Ponieważ deweloperzy znali dotychczasowy system od środka, doskonale rozumieli naturę wprowadzanych zmian. Uczestnicząc we wdrożeniu zdobyli wiedze, która ułatwia prace z nowym system CRM. Stali się wewnętrznymi ekspertami od tego rozwiązania.

„Dzięki wdrożeniu Dynamics 356 w APN Promise S.A. wprowadziliśmy nasze bazy danych na nowy poziom. Planowanie zadań, analityka, prognozowanie sprzedaży, dokumentacja projektowa w jednym miejscu – to tylko kilka z funkcjonalności, które zmieniły prace działu handlowego.”

Piotr Paszczyk 
Prezes Zarządu APN Promise S.A.

Efekty projektu

Dzięki wykorzystaniu Microsoft Dynamics 365 zespół projektowy wdrożył wszystkie uprzednio zdefiniowane z Klientem modele i scenariusze procesów sprzedażowych.

„Przeniesienie etapu adopcji IT i utrzymania na etap projektu pozwoliło znaczenie skrócić okres stabilizacji. W trakcie projektu zespół APN Promise S.A. pozyskał niezbędna wiedze i umiejętności, które teraz może wykorzystywać w praktyce. Takie podejście do prowadzenia projektu pozwoliło przeprowadzić go efektywniej niż w klasycznym modelu.”

Adam Gałat / Lider Projektu
Director of Managed Services, IT Solution Expert

O APN Promise S.A.

APN Promise S.A tworzy zespół ponad 200 profesjonalistów, którzy implementują, integrują, szkolą i wspierają biznesy rozwiązaniami IT. Obszar ich ekspertyzy obejmuje procesy wdrażania i adaptacji rozwiązań z zakresu Business Intelligence, Data Center i Software Asset Management. Firma jest laureatem konkursu „Orły Przedsiębiorczości” i należy do 500 czołowych polskich przedsiębiorstw.